Profiel

Erik Jansen

 • 59 jaar;
 • Geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Cuijk.

Eerdere werkervaring

 • Communicatiebureau Imagro BV (Ottersum); 2008 – 2014:
  senior adviseur buitengebied/leefomgeving, teamleider en lid van managementteam en medebedenker concept Dorpsmarketing;
 • Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen (Cuijk); 2006 – 2008:
  manager team Coöperatie & Communicatie (inclusief Managementondersteuning) en adviseur van de directie;
 • Rabobank Land van Cuijk-Noord (Mill/Cuijk); 1998 – 2006:
  communicatieadviseur, veranderadviseur, teamleider Stafgroep en procesbegeleider fusie vier banken;
 • (Eind)redacteur Cuijks Weekblad (Cuijk); 1982 – 1998:
  bijzonderheid: winnaar van de Prijs van de Nederlandse Nieuwsbladjournalistiek (NNP) in 1998.

Nevenfuncties

 • Examinator Van der Hilst Communicatieopleidingen; 2001 – 2018:
  afnemen mondelinge examens en beoordelen schriftelijke examens C-opleiding;

(Beroeps)opleidingen

 • Avans+; 2005 – 2006:
  MBA Masterclass Verandermanagement;
 • Communicatiemanager; 2001 – 2002;
  Beroepsopleiding Communicatiemanager (D-niveau).
  Van der Hilst Communicatieopleidingen;
 • Senior Communicatieadviseur; 1998 – 1999;
  Beroepsopleiding Senior Communicatiemedewerker (C-niveau).
  Van der Hilst Communicatieopleidingen;

Maatschappelijke betrokkenheid

 • Ontmoetingscentrum Den Oeiep; 2010 – 2021:
  voorzitter van de beheerstichting van ontmoetingscentrum Den Oeiep in Cuijk.
 • Carnavalsgezelschap Het Prinsendom; 1993 – heden:
  oud-prins, ex-lid van de Raad van Elf en oud-spreekstalmeester;
 • Regieteam pronkzittingen De Nölers; 2014 – 2019:
  lid van het regieteam van de pronkzittingen van carnavalsgezelschap De Nölers;
 • Stichting voor openbaar onderwijs Invitare; 2007 – 2015:
  lid van Raad van Toezicht van de stichting Invitare, de overkoepelende stichting van alle openbare basisscholen in het Land van Cuijk en de gemeenten Gennep en Bergen;
 • Klantenpanel gemeente Cuijk; 2003 – 2013:
  lid van het klantenpanel Dienstverlening en Communicatie van de gemeente Cuijk;
 • Voetbalvereniging JVC Cuijk; 1978 – 2012:
  commissielid en jeugdtrainer bij voetbalvereniging JVC Cuijk;
 • Medezeggenschapsraad basisschool De Regenboog: 1998 - 2004
  voorzitter en aanvankelijk secretaris van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Regenboog in Cuijk.

Publicaties

 • Boek ‘In isolement komt niemand verder’ (2014)
  auteur van het in september 2014 verschenen boek ‘In isolement komt niemand verder – 60 jaar Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg’ (ISBN/EAN: 978-90-9028371-5)
 • Boek ‘Goei Volluk’ (1997)
  auteur en initiatiefnemer van het in december 1997 verschenen boek ‘Goei Volluk – een volksbuurt in het naoorlogse Cuijk’ (ISBN 90-9010610-3).