Gespreksleider

Erik Jansen is beschikbaar als gespreksleider of dagvoorzitter. Hij heeft veel ervaring met het leiden van bijeenkomsten, van groot tot klein.

Een aantal voorbeelden:

 • startbijeenkomsten participatietraject Lob van Gennep;
 • gespreksleider bijeenkomst Regionale Energiestrategie gemeenten Noord-Oost Brabant;
 • gespreksleider themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk;
 • startbijeenkomst verkiezingscampagne gemeenteraad Cuijk;
 • presentatie uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen Land van Cuijk;
 • procesbegeleider bijeenkomsten Raad van Inspiratie gemeente Grave;
 • gespreksleider bijeenkomst Historisch Grave;
 • gespreksleider bijeenkomsten JVC Businesscafé;
 • mede-bedenker en –presentator van Opiniecafé Met Andere Woorden in Cuijk;
 • gespreksleider en organisator expertmeeting Schouwburg Cuijk;
 • dagvoorzitter bijeenkomst OOvB accountants;
 • gespreksleider bijeenkomst Cubox;
 • presentator concerten Harmonie Gaudete in Domino met onder meer Karin  Bloemen en Eric Vaarzon Morel;
 • bewoners- en informatieavonden voor diverse gemeenten, in en buiten het Land van Cuijk.

Wil je Erik Jansen inhuren als gespreksleider of dagvoorzitter, neem dan contact met hem op.